แนะแนวโรงเรียนจินดาศึกษา

นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมทีมงานแนะแนวครูปิง ครูปอ และครูกวางเดินทางไปแนะนำแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกโรงเรียนศึกษาต่อให้นักเรียน ป.6/1 และป.6/2 พร้อมด้วยพี่ออมสิน ศิษย์เก่าคนเก่ง ผู้ได้รับทุนการศึกษาฟรี 3 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดราชโอรส ห้อง EIC ที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆ ให้น้องๆโรงเรียนจินดามณีรับฟัง