เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ