พิธีมอบเกียรติบัตร “ห้องเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส มอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสีขาวให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียนของแต่ละระดับที่ร่วมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข” โดยมีนางสาวสุชิรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress