การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ เพื่อให้กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่นักเรียนตัวแทน

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress