กีฬาขุนเทียนสัมพันธ์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสนำโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาขุนเทียนสัมพันธ์ ปี 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

>>ภาพกิจกรรม1<<
>>ภาพกิจกรรม2<<

[metaslider id=”3263″]