การแข่งขันตอบปัญหา “เพชรยอดอาเซียน” ระดับ ม.ปลาย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา “เพชรยอดอาเซียน” ระดับ ม.ปลาย
>>อัลบั้มภาพกิจกรรม<<
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส