การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โรงเรัยนวัดราชโอรสจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนำเสนอผลการประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมรับฟังและให้ความรู้ พร้อมตอบข้อสงสัยของคณะครูด้วย

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress