แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่

นางสาวจุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง  
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวรุฒ ศรีพรม  
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย   

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ  
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวฐิติมา  ศรีศุภสันต์  
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธัญญพร  ชะอุ่มพันธ์
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายพีระพงษ์ ภูนามน  
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นายฐิติ แถมมี
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายนิคม แสงสาม
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress