ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน51 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน51เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์