อบรมการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1, 2 และ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress