รับรางวัล “โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาดีเด่น ประจำปี2560

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาดีเด่น ประจำปี2560 โดยมี นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เข้ารับประทานโล่รางวัลฯกับสมเด็จพระสังฆราชฯ
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส