การอบรม “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้”

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้” เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ ห้องประชุมราชโมลี

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress