กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ม.2,3,5,6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในอาทิตย์วันที่ 9 มิถุนายน 2562