ช่อง 7 HD แพร่ภาพออกอากาศโรงเรียนวัดราชโอรส

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.25 ช่อง 7 HD แพร่ภาพออกอากาศ การรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา ภายใต้ โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนวัดราชโอรส

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress