พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิธสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง
ภาพข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์
ครูศุภลักษณ์ สาธิตนาถ >>ภาพกล้องครูเล้ง<<
ครูอภิมุข จิตรพงษ์ >>ภาพกล้องครูมิ้นท์<<