ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน และจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรประจำภาคเรียน
ภาพข่าว : ครูอภิมุข จิตรพงษ์