อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress