รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์”

โรงเรียนวัดราชโอรสโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์”
ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress