อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT วันที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress