พิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกและให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสนี้ นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นกล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และคณะกรรมการนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตและร่วมกราบลาผู้เกษียณอายุราชการด้วย โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสมีผู้เกษียณอายุราชการตามรายนามต่อไปนี้
1. นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2. นางอังคณา ตติรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
3. นายสรพล ภู่เกิดสิน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. นายสะอาด ปรุงเหล็ก ช่างครุภัณฑ์ 2
>>ภาพกิจกรรม<< 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress