เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างอาคารเรียน และร่างขอบเขต

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างอาคารเรียน และร่างขอบเขต

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ <<PDF

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ<<PDF

เอกสารประกวดราคาจ้าง

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress