พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อนำถวายวัดนางนองวรวิหาร วัดหนังวรวิหาร และวัดศาลาครืนในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 2562) ได้รับความกรุณาจากพระราชธรรมเวที เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วย

>>ลิงก์อัลบั้มภาพกิจกรรม<<