ศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

โรงเรียนวัดราชโอรส โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร
>>ลิงก์อัลบั้มภาพกิจกรรม<< 
>>ลิงก์อัลบั้มภาพกิจกรรม เพจโรงเรียนศรียาภัย<<