คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส
ในบริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผล นอกจากนี้ยังร่วมกับกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ทำกิจกรรมแนะน้องมองอนาคต จุดไฟใส่ฝัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชโมลี

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress