กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์สมัครแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส ประชาสัมพันธ์สมัครแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน

1. แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภททีม 2 คน
>>> https://forms.gle/QooJtfWsjgie7gwZ8

2. แข่งขันวาดภาพอาเซียน ประเภทเดี่ยว
>>> https://forms.gle/TDsZg9bAYU8WJ2Nh9

3. แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ASEAN Speech Test) ประเภทเดี่ยว
>>> https://forms.gle/LkctBHge1vjdRxhD6

4. แข่งขันแต่งคำขวัญอาเซียน ประเภทเดี่ยว
>>> https://forms.gle/xZfsX8xF55a52roX6

5. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประเภททีม 2 คน
>>> https://forms.gle/yn32ffHXk2AJbq4z8

6. แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ประเภททีม 2 คน
>>> https://forms.gle/CyeqGxXC1i3icBVz5

7. แข่งขันภาพยนตร์สั้น “ลูก ร.อ. รักษ์โลก” ประเภททีม 3-5 คน
>>> https://forms.gle/yegEQWxGpS4Mf9wc6