ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตระดับชั้น ม.1 รุ่น 2 ประจำปี 2562

ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตระดับชั้น ม.1 รุ่น 2 ประจำปี 2562