ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

🎊ขอแสดงความยินดี🎊

ด.ญ.สร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3💃
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับภาค🇨🇳

ด.ญ.พรทิพา ทาธาตุ ม.2/3💃
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น🇨🇳