การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของระดับชั้น และมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนตามนโยบายของโรงเรียน

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress