โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน (English Development Workshop for Classroom Management) ตั้งแต่วันที่ 10-26 กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ต่อไปนี้

1. English for Classroom Management

2. Useful Expression for Shopping in English

3. English for Communication during Travel and Holidays

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress