กิจกรรมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ “ค่ายสีสันวิชาการครั้งที่ 1”

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ “ค่ายสีสันวิชาการครั้งที่ 1”

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมฐานที่ 5 ฐานรสชาติแห่งอัญมณี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำขนมทับทิมกรอบ ซึ่งเป็นขนมหวานแบบไทย