รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ

ขอแสดงความยินกับนักเรียนคนเก่ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉 🏆 รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน
1. เด็กชายธีรพล เสถียรวรวงศ์ ม.2/14
2. เด็กชายธีรพงศ์ สุขเกษม ม.2/14

ครูผู้ควบคุม

ครูไพรวรรณ์ ดาลัย

ครูสุภชัย ปิ่นมณี