กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล

กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ รอบ 4 ทางด้านเทคโนโลยี โดยทางกลุ่มงานเทคโนโลยีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ google classroom เข้ามาจัดการเรียนการสอน การสร้างดูแลระบบเครือข่าย การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการศึกษา และการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนในรูปแบบใหม่เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศ