ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

1. ด.ช. พิตตินนท์ วัฒนพัทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น

2. นายภาสวุฒิ พยุงวีระน้อย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย

3. นางสาวปาริฉัตร แสวงบุญ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน

4. นางสาวลลิตา สุขธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น