สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้ครูและบุคลากรได้รับทราบ พร้อมเสนอจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานที่ผ่านมา นำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป