อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 – 5 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดโดยบริษัท บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[rl_gallery id=”6561″]