ค่ายภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นขึ้นโดยมีนางวริษฐา เหลืองอร่าม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์
>>ภาพกิจกรรม<<
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส