อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายโกมินทร์ สังคะนอง เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress