บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายโกมินทร์ สังคะนอง เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

[envira-gallery id=”944″]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress