ฝ่ายบริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณฐพรรษ พู่พวง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรัชดากร แดงโรจน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress