ฝ่ายบริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณฐพรรษ พู่พวง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่