ฝ่ายบริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณฐพรรษ พู่พวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress