ฝ่ายบริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวริษฐา เหลืองอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress