สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง<br><br>ครูชำนาญการ<br><br>
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา<br><br> ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

ครูชำนาญการพิเศษ
จ.ส.อ.นัทธพงศ์ เพชรส่งศรี

จ.ส.อ.นัทธพงศ์ เพชรส่งศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย กิ่งรัตน์

นายศุภชัย กิ่งรัตน์

นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ

นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ

นายไพรวรรณ์ ดาลัย

นายไพรวรรณ์ ดาลัย

นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก

นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง

นายปริญ บุญยะประสพ

นายปริญ บุญยะประสพ

นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์

นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์

นางทัศนี ไชยสาร

นางทัศนี ไชยสาร

นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน

นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน

นางสาวอัญชนก รอดริน

นางสาวอัญชนก รอดริน

นายสุภชัย ปิ่นมณี

นายสุภชัย ปิ่นมณี

นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม

นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม

นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์

นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์

นายพีระพงษ์ ภูนามน

นายพีระพงษ์ ภูนามน

นางสาวชุติมา กุลสีดา

นางสาวชุติมา กุลสีดา

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่