สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุระคม กรรณรงค์
ครูเชี่ยวชาญ
นายไพบูลย์ ทรัพย์สมานวงศ์
ครูชำนาญการ
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรดา ศรีอ่อน
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน
นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล
นายปิยพงษ์ ศรีเศรษฐมาตย์

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress