สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุระคม กรรณรงค์
ครูเชี่ยวชาญ
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพบูลย์ ทรัพย์สมานวงศ์
ครูชำนาญการ
นางวรดา ศรีอ่อน
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน
นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล
นายปิยพงษ์ ศรีเศรษฐมาตย์

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4