ศิลปะ

นายณัฐพล นุตยางกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางชนานาถ แสงมณี
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์
นายธวัชชัย เค้ามูล
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข
นางสาวธัญญาดา คำลือ
นายสุรนนท์ คงกระจง
นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร
นางสาวพัชรี บุตรพรม

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4