ศิลปะ

นายณัฐพล นุตยางกูล

นายณัฐพล นุตยางกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางชนานาถ แสงมณี

นางชนานาถ แสงมณี

ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์

นายธวัชชัย เค้ามูล

นายธวัชชัย เค้ามูล

นายวชิระ ตั้งประสาทสุข

นายวชิระ ตั้งประสาทสุข

นางสาวธัญญาดา คำลือ

นางสาวธัญญาดา คำลือ

นายสุรนนท์ คงกระจง

นายสุรนนท์ คงกระจง

นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร

นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร

นางสาวพัชรี บุตรพรม

นางสาวพัชรี บุตรพรม

นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์

นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress