ฝ่ายบริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว

นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณฐพรรษ พู่พวง

นายณฐพรรษ พู่พวง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรัชดากร แดงโรจน์

นายรัชดากร แดงโรจน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress