สื่อการสอนครู

ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ไฟล์
นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์ กลุ่มงานเทคโนโลยี ลิงก์1   ,  ลิงก์ 2 
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต กลุ่มงานเทคโนโลยี ลิงก์
นางสุมิตรา   ดีมี กลุ่มงานเทคโนโลยี ลิงก์
นายพัชรพล ชลกาญจน์ กลุ่มงานเทคโนโลยี ลิงก์1ลิงก์2
นายมงคล  มะเมียทอง กลุ่มงานเทคโนโลยี ลิงก์

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress