ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720128
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032041
รหัส Obec 6 หลัก :
  720128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราชโอรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrajaoros School
ที่อยู่ :
  เลขที่ 4 ซ.เอกชัย 4
แขวง :
  บางค้อ
เขต :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2415-3289
โทรสาร :
  028937386
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2458
อีเมล์ :
  roschool2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.