ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
549

14
ม.2
547
14
ม.3
506
11
รวมมัธยมต้น
1,602
39
ม.4
417
11
ม.5
400
11
ม.6
383
9
รวมมัธยมปลาย
1,200
31
รวมทั้งหมด
2,802
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress