ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
261
284
545
14
ม.2
257
259
516
11
ม.3
270
217
487
11
รวมมัธยมต้น
788
760
1,548
36
ม.4
200
214
414
11
ม.5
182
201
383
9
ม.6
176
185
361
8
รวมมัธยมปลาย
558
600
1,158
28
รวมทั้งหมด
1,346
1,360
2,706
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4