กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ศึกษาดูงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ศึกษาดูงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read more

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : ครูอภิมุข จิตรพงษ์

Read more

ประชุมกลุ่มสาระ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการประชุม 1/2562 เพื่อชี้แจงรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 “การงานอาชีพและเทคโนโลยี”

ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 “การงานอาชีพและเทคโนโลยี” การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับชาติ

Read more

กิจกรรมค่าย R.O. Camp ฐานกิจกรรม”การทำทับทิบกรอบ”

บรรยายกาศกิจกรรมค่าย R.O. Camp 2019 ฐานกิจกรรม”การทำทับทิบกรอบ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติ

ตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแข่งร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม

Read more

รับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 จากนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ในกิจกรรมมีการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย การประกวดนางนพมาศ และการแสดงรำวงมาตรฐาน หลังเสร็จกิจกรรม คณะครูและนักเรียนร่วมกันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียน

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันต่อในระดับภาค 7 รายการ

สรุปผลการแข่งงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันต่อในระดับภาค 7 รายการ
รายการชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
1.ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.ต้น
2.พานดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น
3.บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย
4.จัดสวนแก้ว ม.ปลาย
5.หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ปลาย
6.หุ่นยนต์ผสม ม.ปลาย
7.โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress