โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน (English Development Workshop for Classroom Management) ตั้งแต่วันที่ 10-26 กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ต่อไปนี้
1. English for Classroom Management
2. Useful Expression for Shopping in English
3. English for Communication during Travel and Holidays

Read more

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019

ขอแสดงความยินดีกับ • ด.ญ.ธมญวรรณ วัฒนสุภิญโญ ม.3/2 • ด.ช.ธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ ม.3/2 นักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019 ณ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และย่านเยาวราช

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร แข่งขันทักษะภายใน 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แข่งขันทักษะภายใน 2562 โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สาวิตรี – สอบได้คะแนน 83 คะแนน จาก 100 คะแนน ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สาวิตรี – นักเรียนชั้นม. 2/3 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ได้คะแนน 83 คะแนน จาก 100 คะแนน ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ครั้งที่ 16 รอบเจียระไนเพชร

Read more

สรุปผลการแข่งขันทักษะภายใน 2562

สรุปผลการแข่งขันทักษะภายใน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛

บรรยากาศการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย วันที่ 13 สิงหาคม 2562

Read more

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562

Read more

แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่