ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดี เด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีเด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง นักเรียนชั้น ม.2/14ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม ครูอรรถพล บัวทอง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร แจ่มผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร แจ่มผล ม .5/1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่) ขึ้นโดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมโรงเรียนวัดราชโอรส