แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

STEM DAY ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม STEM DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

กิจกรรม STEM และ กิจกรรม Project-Based learning

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดได้จัดกิจกรรม STEM และ กิจกรรม Project-Based learning เพื่อพัฒนาทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านสะเต็ม ในวันที่ 29 และ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยพนักงานไอบีเอ็มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภาพข่าว : ครูปัณชญา คำแก้ว

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ณ โรงเรียนศึกษานารี

Read more

กิจกรรมจับสลากแลกเปลื่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส นำโดยคุณครูอดุลย์ สุทธิแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลื่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความสุกสนานและมีความสุข ณ ห้องพักครูหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

Stem2018

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Stem2018 โดยมีนางวริษฐา เหลืองอร่าม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress